Administrowanie nieruchomościami

Biuro Obsługi Nieruchomości zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z posiadaniem nieruchomości na wynajem, w tym:

 • znalezieniem najemcy,
 • przekazaniem najemcy lokalu i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • odbieraniem czynszu od najemcy i kontrolą regularnych płatności,
 • prowadzeniem rejestru wszystkich dochodów i wydatków z tytułu wynajmu i utrzymania nieruchomości,
 • płaceniem wszystkich rachunków w imieniu właściciela,
 • rozwiązywaniem wszystkich problemów związanych z użytkowaniem nieruchomości, m.in. usuwaniem usterek, przeprowadzaniem regularnych inspekcji lokalu i kontroli instalacji,
 • pełnieniem funkcji pierwszego kontaktu dla najemców,
 • ubezpieczeniem nieruchomości,
 • reprezentowaniem właściciela na zebraniach Wspólnoty mieszkaniowej,
 • płaceniem podatku od nieruchomości w imieniu właściciela,
 • przechowywaniem dokumentacji i kluczy.

 

Oprócz administrowana oferujemy również usługi związane z:

 • wykończaniem wnętrz,
 • remontami.